HOTLINE: (+66)81-783-4536 / (+66)90-594-6296
japan
english
thai
feature image

กระดาษฟู๊ดเกรด บรรจุภัณฑ์ พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติ

กระดาษฟู๊ดเกรด บรรจุภัณฑ์ พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติ 
รับผลิตกล่องอาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องขนม พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติ และกระดาษฟู๊ดเกรด ที่สามารถสัมผัสอาหารได้ ต่างจากการพิมพ์ด้วยหมึกเคมีทั่วไป